เตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่

เตือนความเร็วเกินกำหนด

สั่งดับเครื่องผ่านมือถือ

ตรวจสอบระดับน้ำมัน 

GPS Tracking สำหรับเรือ

 
 

GPS Tracking สำหรับเรือ ซึ่งสามารถคำนวณเวลาในการรับส่งผู้โดยสารระหว่างเกาะได้ เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสาร หากเจ้าของธุรกิจท่านใดต้องการที่จะติดตั้ง GPS กับเรือสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ครับ

  • สามารถดูสถานะเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา เช่น
  1. จอดดับเครื่องยนต์
  2. จอดติดเครื่องยนต์
  3. รถเคลื่อนที่แต่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
  4. รถเคลื่อนที่เครื่องยนต์ทำงาน

 

  • มีการแจ้งเตือนจากระบบ เช่น
  1. แจ้งเตือนรถขับเกินความเร็วที่ตั้งไว้
  2. แจ้งเตือนการเข้าออกพื้นที่ ที่กำหนดไว้
  3. แจ้งเตือนการหายของสัญญาณ GMS และ GPS

โดยระบบจะคำนวณจากระยะทางการขับขี่ หรือ จำนวนวันในการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งาน

  • ดูเส้นทางย้อนหลัง

โดยระบบจะเก็บข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง