เตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่

เตือนความเร็วเกินกำหนด

สั่งดับเครื่องผ่านมือถือ

ตรวจสอบระดับน้ำมัน 

GPS Tracking สำหรับธุรกิจรถขนส่ง

 
 

GPS Tracking สำหรับธุรกิจรถขนส่ง ทางเราได้เน้นในส่วนของการวัดระดับน้ำมัน เพื่อป้องการขโมยหรือดูดน้ำมันไปขาย

 • ตรจสอบระดับน้ำมัน

ระบบออกแบบมาให้ตรวจสอบระดับน้ำมันของรถแต่ละคันได้ โดยมีดัชนีความเร็วกับระดับน้ำมันเป็นตัวชี้วัด ว่ามีเหตุการณ์ขโมยน้ำมันหรือไม่

 • สามารถดูสถานะเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา เช่น
 1. จอดดับเครื่องยนต์
 2. จอดติดเครื่องยนต์
 3. รถเคลื่อนที่แต่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
 4. รถเคลื่อนที่เครื่องยนต์ทำงาน
 • สามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้

ในการสั่งเครื่องยนต์ทางระบบของเราได้พัฒนาให้สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ เมื่อสั่งดับเครื่องยนต์ การสั่งดับเครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อ

 1. รถจอดนึ่ง ซึ่งหมายความว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่มีหรือเป็น 0
 2. รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตำกว่า 20 km/h
 3. ถ้าหากว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่า 20 km/h ระบบการสั่งเครื่องยนต์จะรอจนกว่ารถมีความเร็วต่ำกว่า 20 km/h เท่านั้น
 • มีการแจ้งเตือนจากระบบ เช่น
 1. แจ้งเตือนรถขับเกินความเร็วที่ตั้งไว้
 2. แจ้งเตือนการเข้าออกพื้นที่ ที่กำหนดไว้
 3. แจ้งเตือนการหายของสัญญาณ GMS และ GPS
 • มีระบบซ่อมบำรุง (กำลังพัฒนา)

โดยระบบจะคำนวณจากระยะทางการขับขี่ หรือ จำนวนวันในการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งานของรถ

 • ดูเส้นทางย้อนหลัง

โดยระบบจะเก็บข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ประวัติการขับขี่ของรถแต่ละคันได้