เตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่

เตือนความเร็วเกินกำหนด

สั่งดับเครื่องผ่านมือถือ

ตรวจสอบระดับน้ำมัน 

ตัวอย่างโปรแกรม

   
 
  •  ภาพรวมของระบบ
 
  • เมนูด้านซ้าย รายชื่อรถ

  •  สถานะของเครื่องยนต์
  1. จอดดับเครื่องยนต์
  2. จอดติดเครื่องยนต์
  3. รถเคลื่อนที่แต่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน
  4. รถเคลื่อนที่เครื่องยนต์ทำงาน
  • รายละเอียด พิกัด ความเร็ว ตำแหน่ง ของรถแต่ละคัน